İnsan Kaynakları’nda yaşanan dönüşüm sadece dünyada değil ülkemizde de öne çıkan konulardan birisi. Bu alanda hızlı hareket eden şirketler, en önemli kaynağı olan İnsan Kaynağını verimli kullanan başarıyı yakalıyor.

Data ve gelişmiş analitik, kuruluşların yetenekleri tanımlama, cezbetme, geliştirme ve elde tutma biçimini önemli ölçüde değiştiriyor. Diğer yandan, People Analytics datalar ile somut verilere dayanarak titizliği ve performansı artırırken önyargının azalmasında önemli rol oynuyor. Teknoloji ve insan kaynakları ilişkisi, kurum kültürlerinin değişiminden Agile ve Design Thinking yöntemleri ile farklılaşan çalışma yöntemlerine kadar pek çok konu insan kaynakları profesyonellerinin gündeminde.

Crenvo İK’nın sınırlı bir kontenjan ile yarım gün süren, lider firmaların insan kaynakları profesyonellerini ağırladığı tematik etkinliği olan New HR Sessions, insan kaynakları trendlerini derinlemesine inceliyor. Her etkinlikte ele alınan farklı temalar çerçevesinde insan kaynakları liderleri deneyimlerini, karşılaştıkları problemleri, adaptasyon ve iş yapış şekillerini katılımcılara aktarıyorlar.